Vítejte na webových stránkách

Domova pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které z důvodu snížené soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporu a pomoc poskytovat s ohledem na individuální potřeby uživatele, podporovat rozvoj samostatnosti v oblastech např. péče o svou osobu, péče o domácnost, rozvoj dovedností a schopností klienta. Individuální péčí a přístupem poskytovat podporu a pomoc uživatelům tak, aby se co nejvíce přiblížili způsobem život svým vrstevníkům.

CÍLE NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s mentálním a s kombinovaným postižením,  od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo terénní či ambulantní služba.

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V DOZP OLEŠKA-KAMENICE P.O.

Při poskytování služeb jsou dodržována práva a svobody klientů

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Zařízení není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, nevidomé a neslyšící

 

 HISTORIE DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STARÁ OLEŠKA

Původně byla budova postavena pro účely rekreační – Konstruktiva Teplice zde provozovala dětské tábory. Dále byla krátkou dobu využívána jako azylový dům pro lidi, kteří k nám přišli z Ukrajiny a neměli vlastní domov. Účelovými stavebními úpravami zde byly vytvořeny velmi dobré podmínky pro život mentálně postižených lidí. Pro tyto účely je budova využívána od r. 1992. Cenný je rovněž poměrně rozsáhlý přírodní areál s parkovou úpravou, který slouží k relaxačním činnostem a pohybovým aktivitám. V roce 2000 byla zrekonstruována přístavba. Vznikly zde malé byty, které využívají partnerské páry a dále klienti s nejzávažnějším tělesným postižením. Do této části budovy je bezbariérový vstup. Dále docházelo k postupné výměně oken v hlavní budově. V roce 2001 byla vyměněna okna v druhé části hlavní budovy. Opraveno sociální zařízení klientů a zaměstnanců. Rekonstruována herna v přístavbě, vybudovány šatny pro personál. Zabudovány vestavěné skříně pro klienty. V roce 2002 byla opravena velká část oplocení. Podlahové krytiny na pracovnách byly vyměněny (likvidace koberců – položeny omyvatelné krytiny). Zakoupena sušička na prádlo. V roce 2003 došlo ke změně zřizovatele a ústav přešel od zřizovatele, Okresního úřadu Děčín, pod Krajský úřad Ústí n.L. V roce 2003 byla provedena oprava celého topného systému. Výměna topných těles a úprava kotelny. Dále byla zahájena výstavba bazénu. Byly vymalovány pracovny klientů a vybaveny novým nábytkem (nábytek také z velké části pořízen díky sponzorským darům). Nově byla vymalována jídelna ústavu. Pro klienty jsme v tomto roce vybudovali malou tělocvičnu s vybavením. V roce 2004 byla výstavba bazénu dokončena - celkové financování této akce bylo prostřednictvím sponzorských darů. Zde bych chtěla poděkovat všem sponzorům, ale především Severočeské plynárenské, a.s. Ústí n.L. , jejíž finanční příspění bylo nejvýznamější pro realizaci akce vybudování bazénu. Dále byla realizována celková rekonstrukce koupelny dívek. V tomto roce došlo k částečné výměně podlahových krytin na chodbách a pokojích klientů, byla vyměněna dlažba v ústavní kuchyni a vyměněna okna v sociální přístavbě. Také bylo pořízeno nové 9-ti místné vozidlo Mercedes – na leasing. V roce 2005 byl celý areál vymalován. Pokoje klientů jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. Díky sponzorskému daru od Duhové energie Praha byl celkově zrekonstruován TESCO-DOMEK, který je v současné době využíván klienty jako dílna drobných prací. Klienti zde pracují se dřevem a s hedvábím. Dále prostory využívají k pohybové terapii - aerobik.

Střední škola Euroinstitut v Praze